top of page
Family at Outdoor Event

Trosolwg Digwyddiadau Blynyddol

Gall gwybod pa ddigwyddiadau sy'n digwydd helpu i lunio eich marchnata i gyrraedd y cynulleidfaoedd a allai gael eu denu at yr hyn sy'n digwydd... neu efallai eich ysbrydoli chi a'ch cymuned i sefydlu neu dyfu eich cymuned eich hun.

Darganfyddwch fwy o ddigwyddiadau unigryw Canolbarth Cymru yn www.canolbarthcymru.co.uk

Ionawr

 • Taith Gerdded Dydd Calan, Llanwrtyd

 • Gŵyl Gwrw Saturnalia - Llanwrtyd

 • Pencampwriaethau Rasio Chariot Beicio Mynydd y Byd - Llanwrtyd

 • Ras Ddawns y Fan - Bannau Brycheiniog

 • Cylchfan Cronfa Ddŵr

 

Chwefror

 • Teithiau Cerdded Coffa'r Arglwydd Crawshaw - Llanwrtyd

 • Gŵyl Gerdded Crughywel

 • Cyngerdd Drifft Blynyddol Rorke's - Aberhonddu

 • Diwrnod Seryddiaeth, Cwm Elan

 

Mawrth

 • Gŵyl Gerdded Crughywel

 • Rownd Ras 20 Milltir y Llyn - Rhaeadr Gwy

 • Awyr Dywyll Crughywel

 • Rali Gogledd Cymru – Y Trallwng

 

Ebrill

 • Awyr Dywyll y Gelli

 • Bridiau Gweithio a Bugeiliol Cymru, Sioe Cŵn y Bencampwriaeth - Llanfair-ym-Muallt

 • Cerdded, Cwrw, Cerddoriaeth - Llanwrtyd

Mai

 • Gŵyl Gerdded Talgarth

 • Gŵyl Gomedi Machynlleth

 • Sioe Stondinau Cymraeg Glanusk - Crughywel

 • Bwlch gyda Her Uchder - Bannau Brycheiniog

 • Triathlon Camlas Trefaldwyn

 • Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru - Llanfair-ym-Muallt

 • Gŵyl Geoparc y Fforest Fawr - Bannau Brycheiniog

 • Rali'r Plainau - Y Trallwng

 • Int. Ffair Hynafiaethau a Chasglwyr - Llanfair-ym-Muallt

 • Gŵyl Lenyddol y Gelli

 • Sgimio Cerrig Agored Cymru - Llanwrtyd

 • Carnifal y Trallwng

 • Rasys Trotian Tref-y-clawdd

 • Rali Genedlaethol Dyffryn Hafren

 • Taith Gerdded Sabrina - Llanidloes

 • Howies Dyfi Enduro - Machynlleth

 

Mehefin

 • Gŵyl Fwyd y Gelli Gandryll

 • Gwyl Gregynog Festival

 • Marathon Dyn vs Ceffylau - Llanwrtyd

 • Rasys Trotian Tref-y-clawdd, Evenjobb

 • Taith Gerdded Drovers - Llanwrtyd

 • Arddangosfa Gwlân a Helyg – Llanidloes

 • Taith Gerdded Rotari Ar Draws Cymru

 • Rali Genedlaethol Dyffryn Hafren, Llanfair-ym-Muallt

 

Gorffennaf

 • Rali Quinton - Cyfnodau Nicky Grist - Llanfair-ym-Muallt

 • Carnifal Llanidloes

 • Rasys Trotian Caersws

 • Carnifal Rhaeadr

 • Gŵyl Cerdd Gwlad a Gorllewinol - Y Trallwng

 • Sioe Frenhinol Cymru - Llanfair-ym-Muallt

 • Ffair Stryd, Maldwyn

 

Awst

 • Sioe Aberhonddu

 • Sioe Gem Rock N - Llanfair-ym-Muallt

 • Rasys Trotian Penybont

 • Gŵyl Gerdd Machynlleth

 • Sioe Llangynidr

 • Gŵyl Ymylol Jazz Aberhonddu

 • Gŵyl y Dyn Gwyrdd - Crughywel

 • Siap Snorcelu Bog y Byd. - Llanwrtyd

 • Pencampwriaethau Golff Crazy Cymru - Y Trallwng

 • Ffair Haf Bannau Brycheiniog

 • Gŵyl y Mynydd Du

 • Gemau Amgen y Byd (Digwyddiad bob dwy flynedd 2018) - Llanwrtyd

 • Gŵyl Fictoraidd - Llandrindod

 • Triathlon Snorcelu Beiciau'r Byd a Bog, Llanwrtyd

 • Gwraig Cario, Llanwrtyd

 • Rasio Ffosydd, Llanwrtyd

 • Sioe Llanwrtyd

 • Camlas Bannau Brycheiniog

 • Sioe Amaethyddol Pontsenni

 

Medi

 • Sioe Hundred House & Trotting Races

 • Sioe Beulah & trotian Races

 • Sioe a'r Cylch Llanfair Caereinion

 • Her Beicio Mynydd Bwystfilod Aberhonddu

 • Teithiau Cerdded 4 Diwrnod Rhyngwladol Cymru - Llanwrtyd

 • Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri

 • Gŵyl Fwyd Cymru - Y Drenewydd

 • Gala Stêm Flynyddol - Llanfair Caereinion

 • Penwythnos o Gerddoriaeth Werin ac Acwstig, Llanwddyn

 • Penwythnos y Trallwng 1940au

 

Hydref

 • Taith y Ddraig Goch (Endurance) - Llanfair-ym-Muallt

 • Gŵyl Fwyd Aberhonddu

 • Gŵyl Gelfyddydau Aberhonddu

 • Gŵyl Gerdded y Gelli

 • Gŵyl Faróc Aberhonddu

 • Gŵyl y Ddraig Rhaeadr

 • Rali Gb Cymru

 

Tachwedd

 • Ale Wobble Go Iawn - Llanwrtyd

 • Cerdd Cwrw Go Iawn - Llanwrtyd

 

Rhagfyr

 • Ffair Aeaf Frenhinol Cymru - Llanfair-ym-Muallt

 • Gŵyl y Gaeaf Y Trallwng

 • Nadolig Rhaeadr Fawr

bottom of page