top of page
Financial Reports

Cyllid

Bydd pa raglen ariannu yr ydych yn mireinio arni yn dibynnu'n fawr ar fanylion yr hyn rydych yn ei wneud, pa adnoddau sydd eu hangen arnoch, p'un a ydych yn fusnes, yn brosiect cymunedol neu'n arall.

Cofiwch, gyda chyllid, y daw cyfiawnhad dros pam mae angen eich gweithgaredd, gan gadw at y gofynion cyllidwr perthnasol (sydd i gyd â rheswm da) a bod yn fanwl yn eich adroddiad, ariannol ac fel arall. Weithiau ystyrir bod cyllid yn ddewis hawdd ond mae mor ddarbodus wrth ei ddosbarthu ag y byddech pe bai rhywun yn gofyn i chi fuddsoddi ynddynt.

Mae amrywiaeth eang o adnoddau i'ch helpu i lywio eich ffordd drwy'r byd ariannu, gyda chymorth ar gael gan Wasanaeth Adfywio Cyngor Sir Powys sy'n gweithio ystod eang o bartneriaid i helpu busnesau lleol, mentrau cymdeithasol, sefydliadau cymunedol ac unigolion.

Tyfu ym Mhowys

  • Os ydych chi'n chwilio am gymorth i ddatblygu menter yna cysylltwch â ni am gymorth a chyngor am ddim.

  • Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau ond yn gwybod beth rydych am ei gyflawni gall Tîm Adfywio Cyngor Powys wneud chwiliad cyllid i'ch helpu.

  • Bwletinau ariannu rheolaidd a dolen i amrywiaeth o ffynonellau ariannu.

 

Mae cymorth a chefnogaeth hefyd ar gael gan eraill...

  • Busnes Cymru

  • PAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys)

  • WCVA (Cyngor Cymdeithasau Gwirfoddol Cymru)

bottom of page