top of page
The Dragons Back Clywedog

Rhanbarthol - Canolbarth Cymru

Powys yw'r sir fwyaf yng Nghymru gyda phoblogaeth denau sy'n byw mewn ardaloedd gwledig cymharol anghysbell. Twristiaeth yw un o'r cyflogwyr mwyaf ac mae'n cystadlu fwyfwy ag amaethyddiaeth yn ei phwysigrwydd economaidd ar draws economi'r sir.

Ar draws yr ardal ddaearyddol hon, fodd bynnag gall y sector twristiaeth weithiau ei chael hi'n anodd cymhathu manylion, yn aml yn colli cyfleoedd ar gyfer cysylltiad datblygu cynnyrch yn ogystal â hyrwyddo.

Fel sir fawr a chyda Pharc Cenedlaethol yn defnyddio llawer o'r ardal ddeheuol, mae'r ffocws yn amrywio

dibynnu ar statws a chapasiti lleol.

  • Mae gan yr ardal gyfoeth o asedau – yn enwedig o fewn y maes/tirwedd naturiol, gan roi cyfle i weithgareddau, digwyddiadau a phrofiad sy'n adlewyrchu swyn/apêl yr ardal a'r cyfuniad yn fwy cyfannol i'n heconomïau lleol – lledaenu ffyniant economaidd ymhellach ac yn ddyfnach i'r cymunedau.

  • Cydnabyddir twristiaeth fwyfwy fel sector sy'n tyfu ac yn un sydd i'w werthfawrogi yng nghefn gwlad Canolbarth Cymru, yn enwedig ar adegau ansicr o fewn y sector amaethyddol yn hanesyddol.

  • Sicrhau darpariaeth ddiwylliannol, hamdden a chelf gydol y flwyddyn i drigolion Powys i'w hannog i aros yn y sir (Gweledigaeth 2025, Cyngor Sir Powys)

bottom of page