top of page
Piles of Paper

STEAM

Gellir lawrlwytho'r adroddiad effaith economaidd STEAM diweddaraf ac arolwg Boddhad Ymweld yn uniongyrchol o'r dudalen hon. 

 

Crynodeb STEAM 2017

Dangos tuedd braf ar i fyny yng nghyfanswm a gwerth ymwelwyr â'r sir.

 

 • Cyfanswm effaith economaidd twristiaeth £M 815.50 - % y newid ar 2016 3.1%

 • Cyfanswm diwrnodau ymwelwyr (Miliynau) 10.85 - % newid ar 2016 2.0%

 • Diwrnodau aros i ymwelwyr (Miliynau) 7.83 - % newid ar 2016 2.6%

 • Cyfanswm nifer yr ymwelwyr (Miliynau) 4.62 - % y newid ar 2016 1.9%

 • Nifer yr ymwelwyr sy'n aros (Miliynau) 1.60 - % newid ar 2016 4.8%

 • Nifer yr ymwelwyr dydd (Miliynau) 3.02 - % y newid ar 2016 0.4%

 • Nifer y swyddi cyfwerth ag amser llawn a gefnogir gan wariant twristiaeth 11,706 - % y newid ar 2016 0.4%

 • Cyfanswm y gwariant yn yr economi leol - £815.5m y tu mewn.

 • Gwariant cyfartalog fesul diwrnod ymwelwyr - £56.36

Mae STEAM yn broses modelu effaith economaidd twristiaeth ryngwladol sy'n mynd ati i fesur twristiaeth o'r gwaelod i fyny, drwy ddefnyddio data ochr gyflenwi lleol a pherfformiad twristiaeth a chasglu data arolygon ymwelwyr. Mae STEAM yn meintioli effaith economaidd leol twristiaeth, gan ymwelwyr sy'n aros a dydd, drwy ddadansoddi a defnyddio amrywiaeth o fewnbynnau gan gynnwys nifer yr atyniadau i ymwelwyr, gwely llety i dwristiaid, presenoldeb mewn digwyddiadau, lefelau meddiannaeth, tariffau llety, ffactorau macro-economaidd, lefelau gwariant ymwelwyr, lefelau defnydd trafnidiaeth a lluosyddion economaidd sy'n benodol i dwristiaeth'.

 • O holl ranbarthau Cymru, Canolbarth Cymru oedd â'r cynnydd cyfartalog blynyddol uchaf rhwng 2013-2015 a 2014-2016 o ran nifer yr ymweliadau rhyngwladol a gwariant cysylltiedig, i fyny 14 y cant i 98,000 a £45 miliwn. (Lefel Cymru - wedi cynyddu 7 y cant i 992,000, cynyddodd gwariant cysylltiedig 8 y cant i £407 miliwn). 

Mae ymweld â ffrindiau a theulu yn parhau i fod yn rheswm allweddol dros deithiau yng Nghanolbarth Cymru (16%, 2014-16), wedi'u hategu gan weithgareddau awyr agored (12%) ac yn cymryd rhan mewn chwaraeon (19%).

 • Cymerodd 2.1 miliwn ran mewn chwaraeon yn 2014-2016, gan ei wneud y gweithgaredd mwyaf poblogaidd a gynhaliwyd ar ymweliad Diwrnod Twristiaeth â Chanolbarth Cymru (o'i gymharu â 3% yng Nghymru yn gyffredinol)

 • Er ei fod yn eang yn ei natur ddaearyddol, mae'r ffigurau'n rhoi arweiniad i'r duedd gynyddol yn yr economi ymwelwyr ar draws cefn gwlad Canolbarth Cymru. Yn bwysig, maent hefyd yn dangos rhesymau allweddol dros deithio a'r ymwybyddiaeth gynyddol o fewn y sector o angen i ddarparu eiliadau drwy brofiad, gwneud cof ar gyfer segmentau allweddol y farchnad.

 • Marchnadoedd allweddol yw'r 'archwiliwr annibynnol' o hyd ar draws pob oedran. Y rhai sy'n dymuno teilwra profiadau i'w hanghenion eu hunain, teithio mewn grwpiau bach ac ymgolli yn ein tirweddau naturiol a'u gwneud yn ddyn.

bottom of page