top of page
Analysing Data

Rhaglenni Croeso Cymru

Pan fyddwch wedi gwneud eich busnes neu gynllunio prosiect a'ch bod yn gwybod pa adnoddau sydd eu hangen amser wedyn i weld a fyddai unrhyw un o'r rhaglenni ariannu presennol o fudd.

Fel gyda phob cyllid, bydd meini prawf pob rhaglen i gefnogi blaenoriaethau'r cyllidwr a i sicrhau bod buddsoddiadau arian cyhoeddus yn cael eu dosbarthu'n ddoeth.

I gael gwybodaeth a chyngor cyffredinol am ddod o hyd i gyllid a dewis y math cywir ewch i'r prif

Gwefan Busnes Cymru

 

Mae Croeso Cymru yn darparu ystod o gymorth busnes

 

Yma cewch fanylion am bob un o'r rhaglenni canlynol a throsolwg o sut mae amrywiaeth o fusnesau twristiaeth wedi cael cymorth.

Mae cyllid twristiaeth yn bodoli drwy'r rhaglenni hyn:

  • Cronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth Cymru (WTIF)

  • Cronfa Busnesau Bach Micro (MSBF)

  • Hanfodion Gwych

bottom of page